kelekatu hendak terbang ke langit

Maksud: Berkehendakkan atau mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin berhasil

berkongsi