keliling pinggang

Maksud: Menunjukkan sesuatu yang banyak pada seseorang, misalnya harta atau hutang.

berkongsi