kepala angin

Maksud: Orang yang berperangai luar biasa pada masa tertentu.

berkongsi