pak turut

Maksud: Orang yang mengikut sahaja.

Contoh ayat: Sikap Hamdan yang pak turut menyebabkan dia terjebak dalam sindiket penyeludupan.

berkongsi