kerambil tumbuh di matanya

Maksud: Perempuan muda yang elok rupa parasnya dan kaya pula

berkongsi