kerana Allah

Maksud: Melakukan sesuatu dengan tujuan membuat kebajikan semata-matanya

berkongsi