laksana bunga dedap, merah ada berbau tidak

Maksud: Orang yang rupanya elok tetapi tidak berbudi bahasa

berkongsi