landas kata

Maksud: Bukti yang dikemukakan untuk menguatkan keterangan

berkongsi