lang menerap buaya

Maksud: Pemuda yang merenggut bunga daripada sanggul seorang gadis

berkongsi