latar belakang

Maksud: Pemandangan yang menjadi hiasan bagi sesuatu

berkongsi