licin kerana minyak berminta, elok kerana kain berselang

Maksud: Sindiran untuk merendahkan seseorang yang angkuh atau sombong kerana harta atau barang yang dipinjam

berkongsi