lubuk jadi pantai, pantai jadi lubuk

Maksud: Nasib manusia itu tidak tetap, ada kalanya senang, ada kalanya susah

berkongsi