lubuk menjadi pantai, pantai menjadi lubuk

Maksud: Nasib seseorang itu tidak tetap

berkongsi