lupa daratan

Maksud: Berbuat sesuatu yang melampaui batas, hilang pertimbangan.

Contoh ayat: Amir menjadi lupa daratan apabila sudah kaya.

berkongsi