mahukah orang memperhujankan garamnya

Maksud: Mahukah kita mengabaikan diri (keluarga, negara, dan lain-lain) sendiri

berkongsi