main akal

Maksud: Mengenakan tipu muslihat

berkongsi