makan sogok

Maksud: Dirasuah, makan duit, makan emas

berkongsi