makan tulang

Maksud: Menyuruh orang lain bekerja kuat

berkongsi