mandi mayat

Maksud: Menyucikan mayat dengan air

berkongsi