masa lagi rebunglah hendak dilentur, jangan dinantikan sampai menjadi aur

Maksud: Diajar dan dididik semasa kecil dan jangan ditangguh sampai sudah besar

berkongsi