masak malam, mentah pagi

Maksud: Sesuatu perkara yang telah ditentukan tetapi kemudiannya berubah pula

berkongsi