masin lidah

Maksud: Apa yang dikatakan terbukti benar

berkongsi