masin lagilah garam sendiri

Maksud: Lebih mementingkan sanak saudara atau kaum kerabat daripada orang lain

berkongsi