masuk meliang penjahit, keluar meliang tabuh

Maksud: Besar belanja daripada hasil pendapatan

berkongsi