mata keranjang

Maksud: Sangat berkeinginan kepada seseorang perempuan.

berkongsi