mati enau tinggal di rimba

Maksud: Jika orang hina mati, namanya tidak akan disebut-sebut orang lagi

berkongsi