mati gajah meninggalkan gading, mati manusia meninggalkan nama

Maksud: Orang berjasa mati meninggalkan nama yang baik

berkongsi