mati disalang

Maksud: Dihukum mati dengan ditikam dari lekuk tulang sehingga ke jantung

berkongsi