mati rasa

Maksud: Tidak berperasaan lagi

berkongsi