melepaskan negara

Maksud: Membebaskan negar

berkongsi