memainkan ranggung

Maksud: Pandai mencari kesempatan baik

berkongsi