memberi kesimpulan

Maksud: Meringkaskan atau menutup sesuatu yang diucapkan

berkongsi