membuat titian berakuk

Maksud: Mencelakakan orang dengan tipu muslihat

berkongsi