membungkus tulang dengan daun talas

Maksud: Menyembunyikan rahsia dengan tidak hati-hati (mudah saja diketahui orang)

berkongsi