memburu pangkat

Maksud: Mengharapkan pangkat yang lebih tinggi

berkongsi