mementingkan diri

Maksud: Mengutamakan diri sendiri untuk mendapatkan segala faedah atau kebaikan

berkongsi