memerahkan muka

Maksud: Menimbulkan kemarahan

berkongsi