menaikkan bendar sondai

Maksud: Mempertahankan yang tidak mungkin dapat dipertahankan

berkongsi