menanti pelir kambing terputus

Maksud: Menantikan sesuatu yang mustahil sampainya

berkongsi