mencungkil kuman dengan alu

Maksud: Membuat pekerjaan yang sia-sia

berkongsi