mendakikan perkara

Maksud: Membawa perkara kepada pengadil yang lebih tinggi

berkongsi