menebas buluh serumpun

Maksud: Merosakkan nama seluruh keluarga

berkongsi