menera mutiara

Maksud: Kedudukan yang tinggi

berkongsi