mengairi sawah orang

Maksud: Membuat sesuatu yang menguntungkan orang lain

berkongsi