mengail berumpan berkata bertipuan

Maksud: Untuk mendapat sesuatu daripada orang haruslah pandai mengambil hatinya

berkongsi