mengalih kain ke balik rumah, mengalih kata berhadapan

Maksud: Dikatakan kepada seseorang yang hendak membalikkan perkataannya

berkongsi