mengalih kain ke balik rumah, mengalih kata ke hadapan

Maksud: Memungkiri janji dengan tiba-tiba

berkongsi