mengambil berat

Maksud: Beri perhatian.

Contoh ayat: Ibu dan ayah sangat mengambil berat terhadap prestasi pelajaran kami.

berkongsi