mengambil bahagian

Maksud: Turut serta

berkongsi