mengambil lapangan

Maksud: Bekerja menurut kepandaian

berkongsi